שימו לב!

 אנו עושים כמיטב יכולתנו בכדי לעדכן את התפריט. המסעדה רשאית לשנות מחירים או מנות מעת לעת